Un pouco de Historia de Galicia

I
II
O Reino de Galicia na Idade MediaIII

32 protagonistas da Idade Media galega


IV
 Fondos cartográficos do Instituto Xeográfico Nacional (Seculos XVI-XIX) http://www.ign.es/fondoscartograficos/

V
VI
 Historia da lingua  Blog da Silva

VII
“El legado celta de Galicia”
  
Unha ambiciosa produción que dá a coñecer a singular cultura dos castros galegos, aborda a historia do noroeste da península ibérica desde a época megalítica ata a romanización da cultura castrexa >
VIII

                              
                           O galego na Idade Media from Marlou

                              
                                     O reino de galiza from Marlou

IX
1200: Lingua de reis, lingua do pobo


X
                               
                                                 Historia orixes from IES

                                Idioma galego > http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_gallego

XI

No século XVI o escudo de armas do Reino de Galicia 
compónse de cáliz sobre fondo azul cuberto de cruces.

Escudo do reino de Galicia.As 7 provincias do Reino de Galicia no século XVI


XII

Evolución lingüística npenínsula ibérica.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Evoluci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica.gif


XIII

Enciclopedia do ROMÁNICO en Galicia - Imaxes
                                                   XIV
Reino de Galicia en mapas Evolución histórica das linguas peninsulares > 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evoluci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica.gif

________________________________________________________________________________

Palavras

http://palavrasvertendo.blogspot.pt/2015/03/nome-da-galiza.html

_____________________________________________________________________________

O REINO SUEVO NA GALLAECIA

http://fr.calameo.com/read/000705976b6d804eb8c75

____________________

http://www.sermosgaliza.gal/articulo/comunidade-sermos/calquera-libro-historia-galiza-semella-non-ten/20150327191509036142.html

______________________

A evolução do Português: do período românico ao galego-português


http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=3187755&dossier=Portugu%EAs+atual