4 may. 2013

"MADE IN GALIZA" de Séchu Sende (Sociolingüística-2º BAC)

BLOG DO AUTOR > "Eu nunca serei yo

Made in Galiza > Máis de corenta relatos moi breves, varios só de media páxina. O tema común á maioría é a lingua galega: actitudes diglósicas, niveis de uso, a vida das palabras. En case todos está presente a ironía, o humor, a difícil explicación das actitudes dos galegos perante a súa lingua, o compromiso de algúns co galego. Os meniños que non entenden por que os maiores lles falan a eles nunha lingua diferente, as avoas que tampouco entenden que os netos se avergoñen da fala. Moitas e variadas situacións, como a comicidade do relato en español: xa non se fala en Madrid o castelán. Ou a divertida palabra patrimonial que se ve acosada por un castelanismo. Ah, non se perda as instrucións para aprender galego ou o pavero diálogo entre o nh e o ñ.

                        
      from Coordinadora Galega ENDL

Made in galiza from Rosa Varela

Para saber máis > 
http://www.galiciae.com/nova/59982.html  (Entrevista)
http://lendomadeingaliza.blogspot.com.es/p/instrucions.html

Un pavero diálogo entre o "nh" e o "ñ": 

"NH POSITIVO"
- Olá, letra ñ.
- Ola...
- Eu som a letra ene e esta é o agá... Somos o ene-agá.
- Nh?
- Positivo.
- Anda!, pois encantada.
- Igualmente.
- E que tal?
- Pois tirando...
- E logo?
- A ver, é que temos um problema. Nós também re­presentamos a nasal palatal...
- Claro, vós sodes a competencia... Téñovos visto nalgunha pintada por aí...
- Ahá, as pintadas dam-se-nos bem...
- Véxovos moito nos sinais de topónimos, escritas por riba de min, por certo, con spray: Minho, A Corunha... E así.
- Pois...
- Ou nos muros, así en grande, "O único caminho é a luita"...
- Todo um clássico...
- E que contades logo?
- Pois nada, que estamos fartas...
- ...?
- É que levamos umha cheia de anos assi, fora da lei, e isto já tem que mudar...
- Boh, já o sabes ti bem, que já estamos fartas da censura...
- A ver, eu polo que sei en Galicia a exclusiva legal da representación escrita da nasal palatal téñoa eu..., que teño contrato indefinido co goberno desde..., desde 1981.

- Já, por isso é que nós pensamos que as cousas tenhem que mudar... Levamos anos e anos a ver se se nos reconhece como letras de pleno direito da nossa língua aqui, na Galiza...
- Mmm...
- Sabes, é que há muita gente que prefere escrever con nh, que, despois de pensa-lo um pouco, cren que eu tenho todo o direito do mundo a ser legal... E, claro, querem que além de aparecer nos muros, que é mui interessante, podamos sair também em papéis da administraçom, ou nos livros de texto, ou na tele, eu que sei..., como qualquer letra de qualquer idioma...
- Umm, pois non sei, porque, a ver, iso que se di por aí... Vós non sodes portuguesas?
- Pois eu son-che de Noia de toda a vida e esta naceu em Mondonhedo... Isso si, ter temos umha curmá de enfermeira em Portugal, e um tio avó que emigrou ao Brasil.
- Ah, xa, xa...
- Por certo, sabes, também há muita gente que di que, ehem, como cho podo dizer sem ofender.... que pensa que ti nom es umha letra galega. Muita gente pen­sa que o ñ é umha letra española de sempre.
- Eu!, española eu!?
- Ahá, de toda a vida, ou castelá, como prefiras...
- Pois eu que queres que che diga... A min chamá­ronme para traballar aquí, en Galicia, alá polo século XIX, que xa estivera eu de paso por aquí na Idade Media, e iso, como no Rexurdimento necesitaban letras para es­cribir en galego, e como eu xa tiña experiencia polo español, pois comecei a aparecer nos libros e xa vedes, non parei de traballar.
- Claro.
- Claro que?
- Pois que no século XIX a gente a nós nom nos conhecia, esquecérom-se de nós, estávamos exiliadas...
- Exiladas?
- Ahá, em Portugal. As letras galegas tivemos que marchar de aqui... Durante séculos aqui na Galiza nom se podia escrever mais que em castelám... Sabes o duro que é para umha letra ter que abandonar o seu país?
- Ti estás a falar de política, non? Eu diso non entendo...
- Já, já...
- Entón?
- Pois nada, que vínhamos explicar-che a nossa situaçom, assi, persoalmente, com toda confianza...
- ...
- ...
- E ti non falas?
- Nom, que é muda.
- ...
- ...
- Pois que queredes que vos diga. Problema, proble­ma, non é o meu problema. Iso é cousa dos políticos, su­poño, ou da xente... Eu só son unha letra.
- Vale, vale... Mas tes que comprender a nossa situaçom...
- E digo eu, e se o ene-agá fose legal, isto non sería un caos...?
- Mulher, o que é um caos é o que sucede agora, com toda essa gente a escrever na sua língua com umhas letras que estám proibidas no seu próprio país... Isso si que é...
- ...
- ...
- Mira, eu teño o meu contrato coa Xunta, o meu convenio laboral e que queres que che diga...
- Já.
- Pois...
- Pois nada, já nos veremos.
- Pois, abur.
- Pois, aburinho.

2 comentarios:

  1. Ganas de vomitar leer esta burda soflama política que intenta ideologizar a los mas jóvenes.
    Ni Galiza existió nunca, ni la nh fue nunca gallega.

    Se queres ser Portugués vai a Portugal.

    ResponderEliminar

Grazas polo comentario